Unmute

Vriendin Simone Huijs is initiator van de essaybundel Publieke Pioniers. Deze gaat over het vak van de ambtenaar in een veranderende wereld. Loskomen van oude procedures en het aangaan van nieuwe partnerschappen met de samenleving – hoe doe je dat? Dertig pioniers, ook van buiten de overheid, vertellen hun verhalen. Ze gaan over lef, leren, hoofd stoten en weer verder gaan. Over nieuwsgierigheid en open durven zoeken. Wat zij allen met elkaar delen, is een besef dat samenwerken met maatschappelijke partners een noodzaak is. Niet zomaar ingegeven door idealen en vernieuwingsdrift, maar omdat de grote opgaven van deze tijd erom vragen.

Ik schreef het essay ‘Rebels with a cause’, met daarin het betoog dat veel ondernemers zich – als gevolg van de crisis of niet – gaan organiseren om maatschappelijke problemen aan te pakken. De boodschap aan de publieke sector: maak daar gebruik van!

In het verlengde van de essaybundel heb ik het platform PubliekePioniers.nl opgericht waar je meer leest over de bundel, de essayisten en publiek pionieren.

 

Mijn essay betoogt dat publieke pioniers meer gebruik moeten maken van de ondernemers die actief zijn op maatschappelijk vlak, de zogeheten Rebels with a Cause, tevens de titel van het essay.

Nederland verkeert in een revolutie. Overal staan – gedwongen door de crisis of niet – particulieren en ondernemers op die zich spontaan organiseren om allerhande maatschappelijke vraagstukken te lijf te gaan. Daar ligt een aanzienlijk en onderschat potentieel voor de toekomst. Het is mijn droom dat publieke pioniers en deze ‘rebels with a cause’ de verbinding zoeken en elkaar versterken, zeker in het licht van de forse uitdagingen waar we met ons land voor staan.

Er zijn legio voorbeelden. Mensen starten eigen kinderopvang, een voedselbank, leefbare buurten met gedeelde elektrische auto en oplaadpaal, in één dag het land schoonmaken (Keep it clean day), focus op sociale overwaarde (Huis van Overvloed), het Durftevragen-concept, Waarmaakdagen, 7 Days of Inspiration (2011 – een paar duizend mensen verbeterden in 20 steden met bijna 140 initiatieven het hele land) en Nederland in Dialoog. Het summum is wellicht de ‘Let’s Do It! movement and World Cleanup 2012’: in Estonia kwamen 50.000 mensen in actie om binnen vijf uur 10.000 ton afval op te ruimen. Het project is naar eigen zeggen ‘one of the fastest-expanding civic movements in history’.

Twee fundamentele dingen springen in het oog: enerzijds betreft het oprecht maatschappelijk betrokken particulieren en ondernemers en anderzijds organiseren ze zich waardoor hun gecombineerde acties waarde krijgen en invloed hebben. Het betreft gepassioneerde mensen, niet gemotiveerd door geld of groei die iets willen bijdragen aan de wereld. Een energieke samenleving waar je iets mee kan doen.

Om de droom te doen slagen, zijn publieke pioniers nodig die zich kwetsbaar op durven te stellen en die als gelijke partner aan tafel schuiven. Pioniers met lef die zich durven te onttrekken aan de bureaucratie en die systemen naar de achtergrond schuiven ten gunste van mensenwerk.

  • Share:

Project:
Publieke Pioniers

Deliverable:
Essaybundel

Mijn essay:
Rebels with a Cause

Datum:
September 2012

Lancering:
1e exemplaar naar minister Plasterk

CONTACT | KOFFIE

Aarzel niet en zoek even contact!